Poznaj lepiej swoich klientów. Dzięki Acer Being Audience Rating (BAR) możesz analizować i oceniać cechy swoich klientów przy użyciu naszej technologii czujników. Można analizować twarze, na przykład w celu określenia struktury wiekowej i płci Twoich klientów. Wszystkie dane będą oczywiście przetwarzane anonimowo zgodnie z wymogami prawnymi.

  • Wybierz dowolny okres analizy do oceny
  • Zobacz liczbę widzów, ich czas uwagi, którzy gracze i jakie treści
  • Wyprowadź trendy na podstawie danych, oceniając widzów i czasy uwagi
  • Uzyskaj analizę demograficzną swoich widzów
  • Sprawdź Czas uwagi na zawartość
  • Wszystkie lokalizacje urządzeń można wyświetlić w widoku mapy
  • Listy rankingowe tworzone są automatycznie
  • Pobierz raporty we wszystkich popularnych formatach