cechy produktu

  • Bezpieczne połączenie: Uwierzytelnianie skrótem HTTP (RFC 2617) zapewnia bezpieczeństwo w sieci, wymagając nazwy użytkownika i hasła
  • Integralność zasilania: centralny mikroprocesor zarządza mocą wyjściową i zapewnia spójność zasilania wielu urządzeń
  • Dostosowalny do twoich potrzeb: dostępny w 8 lub 16 portach, ograniczony do 20 W przy 12 V.
  • Zintegrowana redundancja: usuwa pojedyncze punkty awarii, zwiększając niezawodność instalacji
  • Zdalne zarządzanie urządzeniami: monitorowanie, rozwiązywanie problemów oraz włączanie i wyłączanie urządzeń z biurka
Kategoria: