Wyzwanie

Większość sprzedawców detalicznych korzysta obecnie z automatycznego zamawiania w celu zaopatrzenia swoich sklepów. Z wielu powodów proces ten nie jest optymalny i często występują niedokładne poziomy zapasów. W konsekwencji wiele sklepów ma za mało lub za dużo zapasów danego produktu. Zbyt mało oznacza utratę sprzedaży, podczas gdy zbyt dużo oznacza związany kapitał, a także ryzyko, że nigdy nie sprzedaje się wszystkich akcji.

Rozwiązanie

Wiele strategii stosuje się, aby utrzymywać możliwie najwyższy poziom zapasów, a system Pricer może również pomóc. Pierwszą metodą jest uproszczenie wyszukiwania podejrzanych stanów magazynowych poprzez wyróżnienie produktów o niskim lub nawet ujemnym stanie teoretycznym. Można to zrobić przed otwarciem sklepu, flashując wszystkie etykiety produktów powiązanych z niskim poziomem zapasów lub przeprowadzając ukierunkowane kontrole w ciągu dnia, kierując się Instant Flash i mapą pokazującą, gdzie znajdują się produkty do sprawdzenia.

Inne metody są bardziej pośrednie, choć nadal bardzo skuteczne. Dzięki zastosowaniu rozwiązania opartego na flashowaniu błędy związane z uzupełnianiem są znacznie zmniejszone. Na przykład uzupełnienie z przewodnikiem pozwala uniknąć częstego błędu polegającego na tym, że produkt jest umieszczany przed produktem o bardzo podobnym, ale nie identycznym wyglądzie, tym samym ukrywając produkt za sobą i niezmiennie prowadząc do błędów.

Uproszczenie zarządzania zapasami w sklepie

Kończące się zapasy lub niewłaściwy poziom zapasów to poważne problemy dla dzisiejszego handlu detalicznego. Usprawnij dane o stanach magazynowych w swoich sklepach i uprość sprawdzanie stanów magazynowych za pomocą narzędzia Pricer Inventory Management.

Nowoczesne sieci dostaw detalicznych są zazwyczaj budowane w oparciu o automatyczne zamówienia, w których zamówienia będą składane na poziomie stanów magazynowych i ceny sprzedaży. Niestety, dane dotyczące poziomu zapasów są notorycznie trudne do utrzymania w dokładności.

Istnieje wiele różnych pierwotnych przyczyn tego stanu rzeczy, takich jak produkty w złym miejscu, uszkodzone opakowania zbiorcze, odpady, kradzieże i niedokładne dane dotyczące dostaw. Aby naprawić te dane, regularnie przeprowadzane są kontrole stanu zapasów na półkach, co jest kolejnym czasochłonnym i podatnym na błędy zadaniem. Należy znaleźć wszystkie lokalizacje dla produktów i policzyć jednostki. Ponownie, odnalezienie produktów nie jest łatwe.

Rozwiązania

Pricer oferuje dwa nieco inne rozwiązania, które upraszczają zarządzanie zapasami

Rozwiązanie – sprawdzenie przed otwarciem sklepu

Pierwsza metoda polega na uproszczeniu wyszukiwania podejrzanych poziomów zapasów poprzez wyróżnienie produktów o niskim lub nawet ujemnym teoretycznym poziomie zapasów. Można to zrobić przed otwarciem sklepu, błyskając wszystkimi etykietami związanymi z produktami o niskim poziomie zapasów lub przeprowadzając ukierunkowane kontrole przez cały dzień, kierując się komunikatem natychmiastowego Błysku (Instant Flash) i mapą pokazującą lokalizację produktów do sprawdzenia.

Pierwsza metoda jest wykonywana poza godzinami otwarcia, poprzez przełączenie wszystkich etykiet na stronę informacyjną, na której znajdują się informacje dotyczące łańcucha dostaw, takich jak poziom zapasów, następna data dostawy, wielkość partii i tym podobne. Zazwyczaj jest to połączone z błyskaniem etykiet, gdy istnieje powód do podejrzeń, że dane są złe lub że coś jest nie tak, zazwyczaj ujemne zapasy teoretyczne i pozycje nieruchome.

Ujemne zapasy oznaczają, że teoretyczne zapasy w systemie są mniejsze od zera, co oczywiście nie jest możliwe; pozycje nieporuszające się są wtedy, gdy system widzi, że pozycja, która normalnie sprzedaje się szybko, nie sprzedała się ostatnio (może być w ciągu dnia lub przez cały dzień, w zależności od dostępnych danych POS). W związku z tym kontrole zapasów są znacznie uproszczone dzięki użyciu błyskanie etykiety w celu natychmiastowego skupienia uwagi. Błysk może być również użyty w przypadku przedmiotów o wysokim priorytecie (przedmioty w promocji, z wysoką marżą lub sezonowe).

Rozwiązanie – sprawdzanie w ciągu dnia

Drugim rozwiązaniem jest znalezienie krytycznych przedmiotów w ciągu dnia. Pracownicy ponownie używają Natychmiastowego Błysku (Instant Flash) i mapy w celu zlokalizowania elementów do sprawdzenia. Oczywiście można tutaj przeprowadzać takie same kontrole: ujemne zapasy, nieporuszające się elementy lub kontrole o wysokim priorytecie.

Zaletą tych rozwiązań jest zarówno oszczędność czasu, jak i poprawa danych dotyczących poziomu zapasów. Te ostatnie są bardzo ważne dla handlu elektronicznego i nie wiążą więcej kapitału w zapasach niż jest to absolutnie konieczne.

Inne rozwiązania

Inne metody są bardziej pośrednie, choć nadal bardzo skuteczne. Dzięki zastosowaniu rozwiązania wskazywania Natychamistowym Błyskiem (Instant Flash), błędy uzupełniania są w pierwszej kolejności drastycznie zmniejszone.

Na przykład, kierowane uzupełnianie pozwala uniknąć częstego błędu, że produkt jest umieszczany przed produktem o bardzo podobnym wyglądzie, ale nie identycznym, ukrywając go za sobą i nieodmiennie prowadząc do dalszych błędów w łańcuchu uzupełniania.

Doznania klientów

Rozwiązania Pricer w zakresie zarządzania zapasami są szeroko stosowane przez naszych klientów. Jednym z przykładów jest duża sieć handlowa licząca 650 sklepów, od sklepów typu convenience po supermarkety i hipermarkety, w kraju europejskim, która od kilku lat korzysta z tych rozwiązań, umożliwiając pracownikom łatwiejszą i efektywniejszą pracę.

Codziennie rano, do 15 minut przed otwarciem sklepu, przełączają oni etykiety na stronę informacyjną, aby wyświetlić stan zapasów, który jest również wyświetlany na ich osobistym asystencie cyfrowym (PDA). Mogą oni sprawdzić teoretyczne stany magazynowe, ostatni dzień zamówienia i zamówioną ilość, planowane lub przeszłe terminy i ilości dostaw, średnią sprzedaż w tygodniu, itp. bezpośrednio na półkach i dla każdego z produktów.

Dzięki połączeniu systemu Pricer ESL z własnymi aplikacjami back-office klienta, ich ceny referencyjne są wyświetlane na etykietach, ale system Pricer może zbierać informacje dotyczące zarządzania sklepami i wyświetlać je na dodatkowych stronach na wszystkich etykietach, niezależnie od tego, czy są to etykiety segmentowe czy e-papierowe.

Szybkość systemu komunikacji Pricer opartego na technologii podczerwieni pozwala na ustawienie systemu w taki sposób, aby te strony zarządzania były wyświetlane w czasie ustawionym przez sklep. Możliwe jest również przeglądanie tych stron w czasie rzeczywistym za pomocą pilota zdalnego sterowania firmy Pricer, prostego, ale elastycznego narzędzia do różnego rodzaju przypadków użycia w sklepie.

Warunki wstępne

Aby zapewnić skalowalność i niezawodność takiego rozwiązania, istnieje kilka warunków wstępnych.

Po pierwsze, system musi być zdolny do działania w czasie rzeczywistym. Etykiety muszą być zdolne do natychmiastowego wyświetlania aktualnych informacji i do zmiany w minimalnym czasie (np. jednej sekundy), aby zapewnić, że w okresie kontroli nie zostanie zmarnowany żaden czas.

Po drugie, system musi być w pełni zintegrowany z aplikacjami zaplecza zarządzania sklepem, aby umożliwić wyświetlanie w pełni zintegrowanych danych bezpośrednio przy każdym produkcie na każdej półce.

Szczególne warunki

Rozwiązanie 1 – przełączanie stron rano
– Długi czas błysku, który jest obsługiwany przez wszystkie etykiety Pricer.
– Możliwość wykonywania dwóch aktualizacji wyświetlacza każdego dnia, dodatkowo do wszystkich innych zastosowań. Jest to obsługiwane przez wszystkie etykiety Pricer.

Rozwiązanie 2 – sprawdzanie produktów w ciągu dnia
– Natychmiastowy Błysk (Instant Flash) (każda sekunda oczekiwania na błysk jest sekundą straconą).
– Dynamiczne pozycjonowanie produktów (generowanie aktualnych map dla personelu w celu znalezienia produktów).