Sprzedaż detaliczna online jest faktem.

Ostatnie kilka lat dowiodło również, że offline jest również gorącym rynkiem, a kilku dużych sprzedawców internetowych zyskuje dużą obecność fizyczną. Granica między sprzedażą fizyczną a sprzedażą internetową zaciera się i szybko znika. Klienci oczekują, że spotkają się z jednolitym doświadczeniem, niezależnie od kanału. Informacje muszą być zawsze dokładne i aktualne. Stanowi to ogromny problem dla fizycznego sprzedawcy. W świecie online nie ma ograniczeń dotyczących zmian cen, co oznacza, że ​​fizyczni detaliści muszą albo ograniczyć liczbę zmian cen i cierpieć z powodu zwinności konkurencji, albo zrobić kolejny krok i przejść na zmiany automatycznie.

Bez ograniczeń

Z rozwiązaniu firmy Pricer nie ma ograniczeń co do liczby możliwych zmian cen. Cena jednego produktu lub wszystkich produktów może być zmieniana wiele razy w ciągu dnia. Siła tego rozwiązania została wielokrotnie wykazana przez zwinnych sprzedawców detalicznych, którzy wykonywali wielokrotnie więcej operacji niż ci używający stary system polegający na drukowaniu i naklejaniu nowych cen ręcznie.